Gruppeledelse

Gruppeledelsens hovedopgaver er at “tage sig af” ledernes og enhedernes trivsel; at lederne og spejderarbejdet som helhed fungerer godt. Gruppelederen er endvidere gruppens kontaktperson i relation til korpset. 

Alle udsendelser og korrespondancer fra korpset til gruppen bliver normalt sendt til gruppelederen.

Gruppeledelsen kan betragtes som de øvrige spejderlederes “Patruljeleder og -assistent”. 

 

Vinni Sjørslev Lindegaard

mobil: 40744151

 

Mogens Thøgersen