Gruppebestyrelse

Gruppebestyrelse varetager administration og drift af Ellebæk Spejderne.
Gruppebestyrelse består af valgte forældrerepræsentanter, gruppeleder og gruppeassistent samt enhedslederen fra hver af gruppens enheder.

 

Navn Adresse E-mail Telefon Mobil Funktion
Kim Lindegaard   kim1970lindegaard@gmail.com   51362372 Formand
Ejnar Lind Jørgensen Ravelsvej 41 elj@tucana.dk 97403699 40260074 Kasserer
Tina Jensen Griegsvej 34 Griegsvej34@gmail.com   30557220  
Christina Jakobsen Anna Anchers Vej  17 christina-willie@hotmail.com   53824646  
Niels Kristian Brinth Læssøevej 12 nkbrinth@hotmail.com   20879810  
Joan Aggerholm   jva@vestforsyning.dk   51587417  
Erik Kristensen   mailto:eek@outlook.dk   29379703  
Lene Hornshøj Jensen Krunderupparken 122 lene@mvbmail.dk 97432922 23280817 Hjælper – Rengøring EKU
Hanne Nørby Birkelunden 14 noerby@webspeed.dk   40111222  Hjælper – Nybolejren